K.V.S. Official Homepage

Boží chrám Gandzasar kláštor (God's Temple Gandzasar Monastery)

„Všetci v niečo veríme, 
ja našla som nebeský, boží chrám,
viem, že jeho svetlo, nás tam raz všetkých privedie, 
to je ten najkrajší, nesebecký dar, 
večný život drahý „Gandzasar“.“ 

„We all believe in something,
I have found a heavenly, godly temple,
I know its light will bring us all to it one day,
it’s the most unselfish gift, the loveliest by far,
eternal life, my dearest “Gandzasar“.“ 

Obraz- akryl na plátne (acrylic on canvas), 120x90,5 cm, 2017