K.V.S. Official Homepage

V rozkvete (In Bloom)

„Dnes tu a taká mladá, 
dnes tu a plná života,
netuší, že minúty sa pretavia do príbehu jej života.“

„Here today, and so young,
here today and full of life;
she doesn’t notice how the minutes melt into herlife’s story.“

Obraz- akryl na plátne (acrylic on canvas), 80x80 cm, 2016, predané