K.V.S. Official Homepage

Nezastaviteľný (The Unstoppable)

„Vznešený v búrke, i v žiari slnka,
poddajný v behu, i keď ho hladí ruka, 
za zvuku bubnov zurčiacich v noci,
blesk razí mu cestu, je mu na pomoci,
nehľadiac v diaľku, nehľadiac späť,
 idúc v ústrety svetu, ochutnať let.
Na nebi nebeská hymna, 
v riekach sa voda valí,
on razí si cestu,nič ho nezastaví.“


„Majestic in the storm and shining sun,
yielding when stroked, and supple at a run; 
at night, to the sound of murmuring drums,
to help break a way through, the lightning comes; 
not looking back, or far beyond,
he goes to enjoy the flight, to meet the world.
In the sky a heavenly hymn; 
in the rivers rolling waters flow,
he goes to break his path, nothing can stop him now.

Obraz- Olej na plátne (oil on canvas), 105x80 cm, 2018