K.V.S. Official Homepage

Dúhový býk (Rainbow Bull)

„Nech už nik nevhodí ťa do arény bojovať,
nerovný a márny boj s krvilačným človekom,
nech ti radšej ty drahý, a impozantný tvor,
konečne človek vzdá hold..
Mier všetkým nevinným tvorom.“

„Let no one ever again force you to fight in an arena,
an unequal and vain struggle with bloodthirsty man.
No, my dear creature, so splendid and stately,
let man pay you homage finally..
Peace be to all the innocent creatures!“

Obraz- akryl na plátne (acrylic on canvas), 80x80 cm, 2017