K.V.S. Official Homepage

Bojovník

„Oheň, voda, nič z toho Ťa nemôže zastaviť, 
aj keď Ťa môžu o život pripraviť. 
Peklo, nebo? Neba na Tvojej ceste niet,
kráčaš údolím smrti,
kde nikdy nevieš,či svitne nový deň.“ 


„Fire, water, such things cannot block your way,
even if they can take your life away.
Hell, heaven? There’s no heaven on your path;
you walk through the valley of death,
where you never know if you’ll see the dawn of day. 

Obraz- olej na plátne (oil on canvas), 90x90 cm, 2018