K.V.S. Official Homepage

V mojich predstavách (In My Imagination)

„V mojich predstavách si plný farieb,
v mojich predstavách evokuješ vtačí sad,
lebo tvoje uši, ako krídla sú,
lebo ty sám si ten najkrajší, vráskavý tvor pod slnkom,
drahý slon.“

„In my imagination you’re ablaze with colour,
in my thoughts you raise a garden full of birds,
because your ears are like wings,
because you yourself are the loveliest wrinkly creature under the sun,
dear elephant!“

Obraz- akryl na plátne (acrylic on canvas), 112x90,5 cm, 2017