K.V.S. Official Homepage

Neochvejný bojovník (An Unflinching Warrior)

„Vyzeráš ako neochvejný bojovník,
ako ten, čo sa nikdy nevzdá,
no v tomto, svete ľudí po zlate a krvi prahnúcich, 
nerovný boj často prehráš.
Prečo? Pre rohy, čo Ti Boh dal.“  

“You look like an unflinching warrior,
like one who never will surrender,
but in this world of people who burn for gold and blood,
often you lose the unequal battle.
Why? For the horns you were given by God.“ 

Obraz- olej na plátne (oil on canvas), 120x60 cm, 2018