K.V.S. Official Homepage

Keď príde zima (When the Cold Comes)

„Keď príde zima ohne dohoria, 
zahalí sa zem, jej lúky, pohoria,
zver v tíšku hľadí na svet studený,
nepoznajúc teplo dlaní,
rešpektuje kolobeh ročných období.“

„When winter comes the fires will fail,
earth will cloak her hills and dales;
the silent animal gazes at the chilly ground;
not knowing the warmth of hands,
he respects the seasons on their  round.“

Obraz- akryl na plátne (acrylic on canvas), 81x108 cm, 2017