K.V.S. Official Homepage

Skryté prekvapenie (Hidden Surprise)

„Malé prekvapenie v sebe máš,
v mojom fantazijnom svete,
zázrak je život sám:
tak choď sloník mladý,
kam ťa život zvedie.“

„You’ve a little surprise in you,
in my imaginary world,
the miracle is life itself:
go then, young elephant,
wherever life may lead!“

Obraz- akryl na plátne (acrylic on canvas), 105x90 cm, 2017, predané