K.V.S. Official Homepage

Tvoja majestátnosť (Your Majesty)

„Tak ladný krok, 
tak vznešený zjav, 
dupot tvojich kopýt,
jest nedotknuteľný dar.“

„Such an elegant step
and majestic appearance:
the stamp of your hooves
is an intangible gift.“

Obraz- akryl na plátne (acrylic on canvas), 87x89 cm, 2017