K.V.S. Official Homepage

Vášeň (Passion)

„Príroda krásna, no aj krutá je,
boje o život sa v nej vedú,
nik nevie, či ten svoj dnes vyhraje,
kam ho cesty zvedú..

Nie sú to boje, ako medzi ľuďmi,
bo zvieratá sú napájané, čistejšími, nesebeckými pudmi.“

„Nature is beautiful, but she’s also cruel.
Where she is there are struggles for life,
and no one knows if he’ll win the duel
today on his road of strife..

But these aren’t struggles like in human lives:
the animals have pure, unselfish drives.“

Obraz- akryl na plátne (acrylic on canvas), 102x60 cm, 2017