K.V.S. Official Homepage

Hrad Naudersberg (Castle Naudersberg)

„Až do ďalekých diaľav siaha Tvoja minulosť,
no i dnes stojíš tu pevne, nehybne a neochvejne,
neprezradiac slovom akúkoľvek dávno zamurovanú skúsenosť.“  

„Your past reaches far into the remote distance;
but still today you stand firm, erect, unflinching,
without a word that might betray your ancient bricked experience.“

Obraz- olej na plátne (oil on canvas), 120x80 cm, 2018