K.V.S. Official Homepage

Prepojenie (Connection)

,„Všetci sme, ako jeden,
všade vládne jednota,
byť, ako ten jeleň,
rešpektujúci chod, spolunáležitosť života.“

„All of us, we are at one,
unity reigns everywhere;
be like the deer, respect life’s run,
life’s goodness that we share.“

Obraz- akryl na plátne (acrylic on canvas), 120x90 cm, 2017, predané